Skip to content

Komplet szczepień ochronnych

Szczepienia drobiu

Profesjonalna opieka weterynaryjna uwzględnia komplet szczepień ochronnych dla drobiu. Są one ustalane indywidualnie dla każdej fermy. Indywidualnie dobierana jest dla danego stada metoda podania szczepionki i jej rodzaj.

Lecznica prowadzi także szczepienia piskląt w zakładach wylęgowych przeciwko chorobie Mareka (MD), zakaźnemu zapaleniu oskrzeli (IB) i rzekomemu pomorowi drobiu (ND).

Usługi

Co robimy

W dobie intensywnej wielkotowarowej produkcji zwierzęcej ryzyko zagrożenia chorobami zakaźnymi jest bardzo duże a możliwość wystąpienia infekcji rośnie dramatycznie ze względu na większe zagęszczenie zwierząt na fermach i ich zwiększoną produktywność.

Zarówno badania, jak próby terenowe i doświadczenia wykazują, że profilaktyka jest mniej kosztowna niż leczenie. Największy wpływ na stan zdrowotny zwierząt, a tym samym na wielkość i jakość produkcji mają warunki hodowlane, a w szczególności obecność mikroflory patogennej. Najczęstszą przyczyną chorób drobiu są bakterie, grzyby oraz wirusy.

Nieskutecznie przeprowadzana dezynfekcja budynków inwentarskich z pominięciem wielu ważnych aspektów wciąż jest dużym problemem na fermach drobiu.

Skutkiem tego jest wystąpienie wielu groźnych chorób na fermie , wzrost smiertelnosci i brakowań w stadzie a w konsekwencji uposledzenie wyników produkcyjnych

Jako Ovo Vetica jesteśmy  od 12 lat dystrybutorem firmy CID LINES produkującej chemię dla rolnictwa i swoim doświadczeniem pomagamy hodowcy w osiągnięciu dobrych wyników produkcyjnych.