Skip to content

Nasi lekarze weterynarii

Poznaj nasz zespół

Ovo Vetica zawdzięcza swój sukces związanym z nią ludziom – ich determinacji, zaangażowaniu, pasji zawodowej i naukowej.

DR N. WET. GRZEGORZ DYMACZ

Założyciel
Specjalista Chorób Drobiu
tel. + 48 602 316 818
e-mail: gdymacz@ovovetica.pl

Autor wielu prac badawczych i projektów terenowych (patrz projekty badawcze).

Absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW Warszawa (1993r.). Od początku pracy zawodowej związany z drobiarstwem.

W 1995 założył obecny gabinet weterynaryjny ukierunkowany na obsługę ferm drobiu.

1997 r. Staż kliniczny w Centralnym Laboratorium Weterynaryjnym (GD) w Deventer, Holandia

1998 – 2000 r. studia podyplomowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2000 r.
Tytuł specjalisty
„Chorób Drobiu i Ptaków ozdobnych”
2000 r.
2001 r.
Członkowstwo
„Światowego Stowarzyszenia Awiopatologicznego” (WVPA).
2001 r.
2006 r.
Obrona pracy doktorskiej
pt. ” Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny programów immunoprofilaktyki chorób zakaźnych
w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych” . Promotor pracy: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk. (SGGW Warszawa)
2006 r.
2008 r.
Wyróżnienie Ministra Rolnictwa
Za aktywne zaangażowanie w zwalczaniu ogniska wysoce zjadliwej influenzy drobiu w powiecie płockim (2007/2008)
2008 r.
2008 r.
Staż kliniczny
„Kontrola inwazji Eimeria Sp. w stadach brojlerów kurzych” EMEA, Gandawa, Belgia
2008 r.
2010 r.
Członkowstwo
W prestiżowym Zrzeszeniu Awiopatologów Unii Europejskiej (PVSG - EU)
2010 r.
2016 r.
Konsultacje
Dla integracji drobiarskich w Indiach i Bangladeszu
2016 r.
2020 r.
Nominacja
Sekretarz krajowy PVSG - EU
2020 r.

lek. wet. PAULINA SZCZUBEŁEK​

Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego
Specjalista Chorób Drobiu
e-mail: pszczubelek@ovovetica.pl

Absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2007 r.).

Od 2008r. związana z Zakładem Chorób Ptaków SGGW w Warszawie w ramach pracy naukowej, dydaktycznej oraz klinicznej.

W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Ovo Vetica gdzie zajmuje się realizacją programów immunoprofilaktyki swoistej w obrębie zakładów wylęgu drobiu oraz stad reprodukcyjnych.

2007/2008 Udział w zwalczaniu ptasiej grypy na terenie powiatu żuromińskiego (urzędowy lekarz weterynarii)

2013-15 Studia podyplomowe specjalizacyjne „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych” SGGW Warszawa.

Autorka wielu publikacji z dziedziny awiopatologii, ze szczególnym uwzględnieniem immunologii klinicznej ptaków oraz biologii molekularnej.

lek. wet. RADOSŁAW ZAMBRZYCKI

Kierownik Serwisu Weterynaryjnego
Specjalista Chorób Drobiu
e-mail: rzambrzycki@ovovetica.pl

Absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW Warszawa (2000r.). Od początku pracy zawodowej związany z obecną praktyką Ovo Vetica.

Specjalizuje się w zakresie obsługi stad rodzicielskich i prarodzicielskich.

2008 r. Staż kliniczny w Centralnym Laboratorium Weterynaryjnym (GD) w Deventer, Holandia.

2010 r. Staż kliniczny z zakresu immunoprofilaktyki stad rodzicielskich. Utrecht, Holandia.

2013-15. Studia podyplomowe specjalistyczne z zakresu ” Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych” (SGGW Warszawa).

2015 r. Staż laboratoryjny w laboratorium akredytowanym Vet-Lab Brudzew.

Od 2015 r. członek „Światowego Stowarzyszenia Awiopatologicznego” (WVPA).

Katarzyna Tarłowska

Kierownik Działu Administracji
e-mail: ktarlowska@ovovetica.pl

W Ovo Vetica odpowiedzialna za kontrolę wszystkich procedur administracyjnych zapewniających płynne funkcjonowanie biura gabinetu.

tech. wet. SEBASTIAN MOTYLIŃSKI

Kierownik Serwisu Technicznego
tel. +48 694 591 661
e-mail: smotylinski@ovovetica.pl
Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich szczepień indywidualnych i masowych tak w ZWD jak i na fermach. Konsultant w zakresie mycia i dezynfekcji obiektów drobiarskich. Od 2012 roku przechodzi specjalistyczne szkolenie dot. sanityzacji i dezynfekcji na fermach drobiu prowadzone przez CID – Lines w Belgii.

AKRADIUSZ TURBACZ

ANETA MOTYLIŃSKA

Serwis terenowy

Administracja

MONIKA SADOWSKA

BOŻENA BUCZYŃSKA

Zespół
Co robimy

Zajmujemy się profilaktyką i leczeniem chorób drobiu.

Obsługujemy fermy zajmujące się hodowlą wszystkich typów użytkowych drobiu:

 • Stada rodzicielskie i prarodzicielskie
 • Nioski towarowe
 • Brojlery kurze
 • Brojlery indycze
 • Bażanty
 • Opiekę weterynaryjną sprawujemy również nad zakładami wylęgowymi, wytwórniami pasz oraz ubojniami drobiu.

Idea powstania tak wysoce wyspecjalizowanej placówki opiera się na zasadzie zintegrowanej opieki nad fermami.

Działanie te obejmują m.in. leczenie drobiu w przypadku wystąpienia choroby.

Jednakże przede wszystkim prowadzimy pełny wachlarz działań profilaktycznych obejmujących:

 • kompleksowe szczepienia ochronne,
 • doradztwo hodowlane i żywieniowe,
 • doradztwo w zakresie profesjonalnego mycia i dezynfekcji kurników,
 • doradztwo w zakresie przygotowania kurników do audytów zewnętrznych, m.in.
  • Red tractor assurance system.
  • Pozwolenia zintegrowane.
  • Wymagania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Nasza współpraca z hodowcą uwzględnia wszystkie aspekty rzutujące na zdrowotność stada, wyniki produkcyjne, ale przede wszystkim na rentowność całego przedsięwzięcia.

Obsługujemy czołowych polskich hodowców drobiu i grupy producenckie związane z największymi integracjami drobiarskimi produkującymi zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na eksport.

Obsługujemy również stada bażantów łownych należące do kół łowieckich.

Działamy przede wszystkim w Polsce centralnej, obejmując zasięgiem naszych usług województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, lubelskie. Jesteśmy otwarci na dostarczanie usług w innych rejonach kraju – działamy także poza obszarem wymienionych województw.

Prowadzimy konsultacje weterynaryjne również poza granicami Polski. Sprawujemy stałe doradztwo na fermach w Rumunii i na Ukrainie. Lekarze weterynarii pracujący w gabinecie posługują się językiem angielskim i mogą prowadzić konsultacje zarówno za granicą, jak i na potrzeby audytów ze strony międzynarodowych koncernów.

Zespół naszych lekarzy to grono prawdziwych pasjonatów weterynarii – śledzą i kreują najnowsze rozwiązania, prowadząc projekty badawcze i regularnie uczestnicząc w konferencjach i kongresach weterynaryjnych poświęconych chorobom drobiu. Należymy do prestiżowych organizacji branżowych w kraju i zagranicą. Nasz personel stale podnosi kwalifikacje, śledzi postęp światowej wiedzy weterynaryjnej, odbywa staże w renomowanych lecznicach i laboratoriach. Liczne wystąpienia i publikacje potwierdzają najwyższe kompetencje naszych specjalistów.

Dr n. wet. Grzegorz Dymacz jest również członkiem Stowarzyszenia Praktykujących Awiopatologów – ciała doradczego dla Unii Europejskiej (PVSG-EU).