Skip to content

Zdrowe alternatywy dla antybiotyków

Kurczaki bez antybiotyków

Środowiska konsumenckie są zainteresowane produktami drobiowymi pochodzącymi z ferm,
na których antybiotyki są zupełnie wyłączone
ze stosowania.

Zioła

Wyciągi roślinne

Szczepionki

Witaminy

Probiotyki

Natruralne środki

Fermy drobiu bez antybiotyków

Niepokoi zjawisko narastania lekooporności bakterii wobec tradycyjnie stosowanych u ludzi antybiotyków. Szczepy lekooporne, jak np. ESBL, mogą być przyczyną niemożności podjęcia stosownego leczenia. W skrajnej sytuacji może to decydować o życiu ludzkim. Problem ten jest coraz częściej poruszany przez środowiska lekarskie, ale też przez zwykłych ludzi. Jedną z przyczyn za to odpowiedzialnych jest fakt nadużywania antybiotyków w lecznictwie weterynaryjnym.

Środowiska konsumenckie są zainteresowane produktami drobiowymi pochodzącymi z ferm, na których hodowane są kurczaki bez antybiotyków.

Coraz więcej ferm drobiu prowadzi tego typu produkcję drobiarską, widząc w tym sposób na tworzenie przewagi konkurencyjnej.

Ovo Vetica od kilku lat jest zaangażowana w projekty służące racjonalnemu stosowaniu antybiotyków oraz ich wyłączania
i zastępowania produktami naturalnymi. Prowadzimy wiele ferm, w których lecznictwo i profilaktyka weterynaryjna oparte są wyłącznie na stosowaniu ziół, wyciągów roślinnych, szczepionek, witamin i probiotyków. Posiadamy sprawdzone programy profilaktyczne, które dostosowujemy indywidualnie do każdej fermy. Są one dostępne zarówno dla ferm brojlera, indyka, jak
i nioski towarowej.

Antybiotyki, w tym również kokcydiostatyki, zostały skutecznie zastąpione naturalnymi metodami profilaktyki i lecznictwa. Pomimo tego osiągane są bardzo dobre wyniki produkcyjne i zachowane jest zdrowie naszych stad. W ten sposób realizujemy naszą najważniejszą misję – zachowujemy zdrowie ludzkie jako cel nadrzędny.