Skip to content

Wyłącznie czołowe akredytowane laboratoria

Badania diagnostyczne

Współpracujemy ze wszystkimi czołowymi, akredytowanymi laboratoriami w Polsce, w tym z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach.
Postępowanie diagnostyczne

Zakres dostępnych badań laboratoryjnych

  1. Bakteriologiczne,
  2. Serologiczne (test ELISA, RPA, AGP),
  3. Mykologiczne,
  4. Molekularne (test PCR),
  5. Anatomopatologiczne, w tym histopatologiczne.

W sytuacjach szczególnego znaczenia korzystamy z Głównego Laboratorium Weterynaryjnego (GD) w  Deventer (Holandia) oraz Laboratorium Uniwersytetu w Wiedniu.